REGULAMIN PARKU LINOWEGO ALFA

 

1. Z Parku Linowego ALFA mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Wejście do Parku Linowego ALFA następuje na własną odpowiedzialność.

3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 110 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach tras dziecięcej i dorosłej.

4. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie
znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.

5. Korzystanie z Parku Linowego ALFA dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku LinowymALFA.

6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzajace obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym ALFA.

7. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego ALFA muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego ALFA.
8. Wejście na przeszkody w Parku Linowym ALFA może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego ALFA.

10. Personel Parku Linowego ALFA nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.
11. Zasady bezpieczeństwa obowiązujace w Parku Linowym ALFA:

 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego ALFA muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Biżuterie, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia i życia właściciela oraz pozostałych klientów.
 • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 • Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody, należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
 • Niedopuszczalna sytuacja jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też inny kolor oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Kolejność jest oznaczona kolorami.
 • Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważym skaleczeniem!
 • Jedyna dopuszczalna pozycja zjazdu jest pozycją „siedzącą".
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 • Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, należy zaczekać, aż się zatrzymamy, a następnie chwytając za linę nośną dociągnąć się do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego: najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa/słupa, nastepnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży. Jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do kontynuacji tej liny.
 • Przy pokonywaniu ścianki wspinaczkowej karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy ALFA wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiajacych zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego ALFA- zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym ALFA powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego ALFA, nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego ALFA, nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów Parku Linowego ALFA jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Pokonywanie parku linowego w nieodpowiednim obuwiu (szpilki, buty z kolcami) jest niedopuszczalne, gdyż stwarza zagrożenie i może powodować zniszczenia parku.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego ALFA.
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego ALFA.