REGULAMIN PARKU LINOWEGO ALFA

 

1. Z Parku Linowego ALFA mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Wejście do Parku Linowego ALFA następuje na własną odpowiedzialność.

3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 110 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach tras dziecięcej i dorosłej.

4. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Ponieważ asekuracja na takiej trasie
znajduje się na niższej niż zwykle wysokości, zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć o elementy przeszkody.

5. Korzystanie z Parku Linowego ALFA dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku LinowymALFA.

6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzajace obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym ALFA.

7. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego ALFA muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego ALFA.
8. Wejście na przeszkody w Parku Linowym ALFA może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego ALFA.

10. Personel Parku Linowego ALFA nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.